Նորություններ

uCloudApps

Published: 06/03/2020

uCloudApps   We would like present a new product from the Ucom Cloud family - uCloudApps that is SaaS Cloud (Software as a Service) solution. With help of this product, you can run any applications from the Cloud on your computer or tablet without prior installation. You have now a unique ...

uCloudspace + PayPal

Published: 06/03/2020

uCloudspace +   Now we want to present possibility to pay of our services through the world famous payment system PayPal. When paying of services on our portal, you can choose the payment type: with help Credit cards, Master, Visa or American express or due to the PayPal. As ...

uCloud ծառայություն

Published: 14/01/2020

uCloud ամպային տեխնոլոգիաները մեկ ընդհանուր տարածքում գործող սերվերների համախումբ է, որի միջոցով վերջնական օգտատերը ստանում է հաշվողական ռեսուրսներ: Այդ թվում՝      •    սերվերներ և ցանցային ենթակառուցվածքներ (ենթակառուցվածքը որպես ծառայություն (IaaS))      •    պատրաստի հարթակներ (հարթակը որպես ...

Համատեղակայման ծառայություն

Published: 14/01/2020

Համատեղակայումը կամ ֆիզիկական հոսթինգը ենթադրում է հաճախորդին պատկանող սարքավորման տեղադրում Ucom տվյալների կենտրոնում՝ համապատասխան տեխնիկական հանգույցի վրա: Սարքավորումը կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի սերվերներից, երթուղիչներից, խտացուցիչներից և այլն: Արդյունքում հաճախորդը վարձակալում է տվ ...

Ընդհանուր հոսթինգ ծառայություն

Published: 14/01/2020

  Ընդհանուր հոսթինգը ծառայություն է, որի միջոցով անհատներն ու կազմակերպությունները ստեղծում են վեբ կայքեր՝ տեղակայելով դրանք առցանց սերվերների վրա: Այս հոսթինգի պարագայում բազմաթիվ վեբ կայքեր սպասարկվում են մեկ սերվերի կողմից: Փոքրամասշտաբ նախագծերի իրականացման համար սա ամենաարդյունավետ հոսթինգի տե ...

UCOM-Ի UCLOUD ԱՄՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20%-ՈՎ

Published: 20/11/2018

                           UCOM-Ի UCLOUD ԱՄՊԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵԼ ԵՆ 20%-ՈՎ  07/11/2018 Ucom ընկերության կողմից մեկուկես տարի առաջ կորպորատիվ հաճախորդների համար ներկայացրած uCloud ամպային լուծումներն այսօրվանից կտրամադրվեն առավել մատչելի՝ 20%-ով նվազած գներով։ Մասնավորապես՝ L ...

How To Protect SSH With Fail2Ban on CentOS 7

Published: 06/11/2018

              Introduction While connecting to your server through SSH can be very secure, the SSH daemon itself is a service that must be exposed to the Internet to function properly. This comes with some inherent risk and offers a vector of attack for would-be assailants. Any service that is ...

Start Building on U!Cloud Today

Published: 01/09/2018

    Cloud technologies uCloud is the integration of different types of servers into a single space to provide computing resources to end users in the form of virtual/dedicated servers and network infrastructures (IaaS - Infrastructure as a Service), ready-made platforms (PaaS - Platform as a Ser ...